Casa passiva 2MJ

Estructura semipesada d’entramat de fusta laminada i prefabricada prèviament a taller, amb un control d’amidaments i qualitats molt important. Amb mecanització prèvia sobre planimetria 2d i 3d.

Acabat de façana neolith tallat també numèricament sobre planimetria 2d.

Tots els aïllaments i components naturals a base de fusta i derivats, osb sense formalheids, cel.lulosa, fibra de fusta…

Els tancaments exteriors es van fabricar a mida a les instal.lacions de FARHAUS a Castellterçol.

Any de construcció: 2015
Ubicació: Lleida
Superfície construïda: 300 m2
Arquitectes: Anna Lopez Pilar Rodriguez
Càlcul energètic: Micheel Wassouf
Promotor: Mercè i Javier
Constructor: Farhaus
Certificació energètica: Classe A+
Test estanqueïtat: en procés

Consum: Segons càlculs realitzats, el consum en climatització no sobrepassa els 15 kwh/m2a com marca l’estàndar Passivhaus(14kw/hm2a).