FARHAUS neix de Fargas Artesania de la Fusta, una empresa familiar dedicada plenament a l’ebenisteria i la fusteria des de 1882. Durant cinc generacions, han realitzat tot tipus de treballs amb fusta (habitatges, cobertes, mobles,…) en els quals el valor de l’autenticitat es percep en la qualitat dels materials, així com també en l’acurada realització dels acabats.

FARHAUS neix de la presa de consciència sobre el nostre entorn i de les actuals necessitats mediambientals, que ens han portat a reformular models i aplicacions tècniques en disseny i construcció per tal de poder executar edificacions més ecològiques, eficients i amb un alt nivell de qualitat.

Casa passiva

baix consum energètic / bioclimàtica

 

El resultat de construir un edifici passiu és disposar d’un impressionant sistema que no només permet estalviar fins al 85-95% dels costos de climatització, sinó que també proporciona un confort i una qualitat d’aire interior immillorable per a les persones.

Val a dir, que no en totes les nostres obres hem seguit l’estàndar passivhaus ja que per raons de clima, pressupost, rehabilitació o diferents criteris arquitectònics també hem fet cases de molt baix consum energètic que estan a la classificació energètica A o seguint l’estàndar suis minergie. En qualsevol cas, totes elles segueixen els principis de la casa passiva i bioclimàtica.

També s’estan ja projectant algunes obres energia0 o casa activa on amb una mínima demanda energètica i una alta comoditat convinat amb l’ús de renovables s’obté un habitatge sense necessitat d’estar connectat a la xarxa.

En general, s’entén per casa passiva una edificació que és pràcticament autònoma pel que fa a les seves necessitats de climatització i usabilitat. És un edifici molt ben aïllat, pràcticament hermètic, que s’escalfa principalment gràcies a les aportacions solars, dels seus habitants i a la utilització d’aparells domèstics. En cap cas, una casa passiva pot sobrepassar un consum de 15kwh/m2a per calefacció/refrigeració.

FARHAUS ha construït el 1r habitatge certificat passivhaus de Catalunya i també és l’empresa que ha construït el major nombre de cases amb certificació passivhaus de tot Catalunya. D’aquesta manera es demostra la qualitat constructiva de FARHAUS.

Casa sana

bioconstrucció

El comfort en una casa passiva ve donat gràcies a què el diferencial entre la temperatura de l’aire i de qualsevol part de l’envolvent (parets, finestres…) és mínim.

Les inquietuds de FARHAUS, els nostres col·laboradors, clients i arquitectes amb qui treballem, no solament acaben en obtenir una demanda energètica de l’edifici que sigui la mínima possible inclús que sigui 0.

Sinó que també tenim en compte la utilització dels màxim nombre o totalitat de materials lliures de toxicitat (subtàncies volàtils, formalheids, pvcs…), naturals i tots ells d’origen renovable amb les màximes garanties de durabilitat i marcatge CE.

Un altre factor important és la composició i correcta excecució de la construcció per tal que no es produeixin humitats o condensacions i altres patologies que afecten el comfort o la durabilitat de la construcció.

Desenvolupament del projecte

FARHAUS apostem per a què cada projecte s’adapti a les necessitats de cada persona i al seu ús.

Realitzem construccions a mida de fusta, projectades i desenvolupades, per oferir el màxim comfort als seus ocupants i gaudir alhora de totes les virtuts d’un edifici passiu o molt baix consum energètic. Realitzem la construcció integral o rehabilitació (total o parcial) d’un habitatge, d’una nau o de qualsevol altre tipus d’edificació, en col·laboració amb arquitectes, enginyers i tots aquells professionals que siguin necessaris per portar a terme el projecte.

El nostre acurat procés de treball ens permet oferir pressupostos tancats i, si el client així ho requereix, construir claus en mà.

Així com també si el client ho desitja, donar-li serveis per a l’autoconstrucció.

El resultat dels nostres projectes té per objectiu complir amb les màximes exigències a nivell europeu com l’estàndar alemany passivhaus o els suïssos minergie.

Una vegada el projecte és aprovat pel client i a nivell tècnic dibuixat, detallat i calculat, a FARHAUS comencem la prefabricació de totes les peces necessàries al taller, segons planimetria 2D i 3D, es talla numèricament i es prefabriquen els panells necessaris per a cada projecte. En un breu període de temps, ens podem disposar a muntar l’edifici al seu lloc minimitzant el marge d’error en la seva construcció, la durada de l’obra i l’impacte mediambiental.

Materials i acabats

En les construccions passives, la fusta és un material privilegiat i molt recomanat, que respon a tots els requeriments ecològics i, a més, gaudeix d’excel·lents avantatges tèrmics i acústics.

Aquest tipus de construccions amb fusta es poden realitzar amb entramat lleuger, entramat pesat, fusta contralaminada… depenent del projecte.

Per a la seva construcció, també utilitzem aïllaments ecològics com la fibra de fusta, la cel·lulosa, la llana d’ovella o la palla, passant per cambres ventilades, vidres tècnics, finestres de baix coeficient de transmissió tèrmica de fusta, fusta-alumini o passiv-fenster depenent de la ubicació i necessitats de la construcció.

Tot un conjunt de solucions constructives per a què l’edifici no presenti ponts tèrmics ni males patologies a curt ni a llarg termini. Utilització de fustes Europees o locals amb les corresponents certificacions PEFC/FSC.

En els acabats, disposem i oferim diverses alternatives a la fusta, així com també d’una gran quantitat de productes de fabricació pròpia o produïts per reconegudes marques.

Tots els tancaments exteriors es fabriquen a mida a les instal.lacions de FARHAUS a Castellterçol.