Casa SC

Casa amb estructura semipesant de fusta, mecanitzada i prefabricada partint d’una planimetria 2d i 3d.

En només 3 dies es realitza el muntatge de l’estructura, la impermehabilitazació i el 80% de l’envolupant.

S’ha tingut en compte la utilització de materials renovables i lliures de tòxics, entre altres fusta i derivats.

Any de construcció: 2017
Ubicació: Berguedà
Superfície construïda: 125 m2
Arquitecte: Xavier Tragant
Arquitecte col·laborador: Gemma Parera
Arquitecte tècnic: María Molins
Auditoria energètica: Xavier Tragant
Promotor: Salvador
Constructor: Farhaus
Certificació energètica: Classe A+

Segons càlculs realitzats, el consum en climatització no sobrepassa els 15 kWh/m2a com marca l’estàndard Passivhaus.