Casa passiva Boix

Casa amb estructura semipesant de fusta, mecanitzada i prefabricada partint d’una planimetria 2d i 3d.

Farhaus i l’equip tècnic va treballar molt la part de detall i càlcul estructural i constructiu per adaptar una casa d’estil i formes de línia contemporània/moderna i també arribar a les exigències de l’estàndard Passivhaus, ja que amb una correcta execució s’aconsegueix assolir un nou repte en la prefabricació i execució Passivhaus.

S’ha treballat per aconseguir que tots els detalls constructius quedin ben resolts i executats, evitant així futures patologies i allargant la vida útil de la casa.

En només 5 dies es realitza el muntatge de l’estructura, la impermehabilitazació i el 80% de l’envolupant.

S’ha tingut en compte la utilització de materials renovables i lliures de tòxics, entre altres fusta i derivats.

Any de construcció: 2016
Ubicació: Matadepera
Superfície construïda: 250 m2
Arquitecte: Pere Raventós
Arquitecte tècnic: Oriol Carné
Auditoria energètica: Oliver Style
Interiorisme: Jordi Aymerich
Promotor: Ninna i Xavi
Constructor: Farhaus
Certificació energètica: Classe A+

Segons càlculs realitzats, el consum en climatització no sobrepassa els 15 kWh/m2a com marca l’estàndard Passivhaus.