Casa Vallès

Casa amb estructura semipesant de fusta, mecanitzada i prefabricada partint d’una planimetria 2D i 3D.

En només 5 dies es realitza el muntatge de l’estructura, la impermeabilització i el 80% de l’envolupant.

S’ha tingut en compte la utilització de materials renovables i lliures de tòxics, entre altres fusta i derivats.

Any de construcció: 2022
Ubicació:Matadepera
Superfície construïda: 155 m2
Arquitecte: Joan Folch
Arquitecte tècnic: Joan Boada
Auditoria energètica: Joan Folch
Promotor: Francesca i Josep
Constructor: Farhaus
Certificació energètica: Classe A +