Casa N&S

Casa amb estructura semipesant de fusta, mecanitzada i prefabricada partint d’una planimetria 2D i 3D.

En només 6 dies es realitza el muntatge de l’estructura, la impermeabilització i el 80% de l’envolupant.

S’ha tingut en compte la utilització de materials renovables i lliures de tòxics, entre altres fusta i derivats.

Acabat façana sate fibra de fusta amb acabats segons arquitectura.

Any de construcció: 2022
Ubicació: Vallès Oriental
Superfície construïda: 450m2
Arquitecte: Sergi Gargallo
Arquitecte tècnic: Santi Sellarès
Auditoria energètica: Sergi Gargallo
Promotor: Núria i Sergi
Constructor: Farhaus
Certificació energètica: Classe A +, Passivhaus plus