Casa Estrella dels vents

Casa amb estructura semipesant de fusta, mecanitzada i prefabricada partint d’una planimetria 2d i 3d.

Farhaus i l’equip tècnic va treballar molt la part de detall i càlcul estructural i constructiu per adaptar una casa d’estil i formes tradicionals i diferents tipus de finestra a les exigències de l’estàndard passivhaus, ja que amb una correcta execució s’aconsegueix assolir un nou repte en la prefabricació i la certificació passivhaus.

En només 5 dies es realitza el muntatge de l’estructura i impermehabilitazació i 80% de l’envolupant.

Tots els tancaments exteriors es van fabricar a mida a les instal.lacions de FARHAUS a Castellterçol.

Any de construcció: 2016
Ubicació: Osona
Superfície construïda: 350 m2
Arquitectes: María Molins, Oriol Martí, Nacho Martí, Guillermo Allegrini
Auditoria energètica: Micheel Wassouf – Energiehaus
Promotor: Sra.Gemma i Sr Joan
Constructor: Farhaus
Certificació energètica: Passivhaus – Classe A+
Test estanquitat: a l’aire 0,6 h/l

Segons càlculs realitzats, el consum en climatització no sobrepassa els 15 kwh/m2a com marca l’estàndard Passivhaus.