Casa GrAb

Casa amb estructura semipesant de fusta, mecanitzada i prefabricada partint d’una planimetria 2d i 3d.

En només 3 dies es realitza el muntatge de l’estructura, la impermeabilització i el 80% de l’envolupant.

S’ha tingut en compte la utilització de materials renovables i lliures de tòxics, entre altres fusta i derivats.

Any de construcció: 2020
Ubicació: Moianès
Superfície construïda: 120 m2
Arquitecte: Jordi Castella
Arquitecte tècnic: Magí Cuberta
Auditoria energètica: Zero Consulting
Promotor: Pere
Constructor: Farhaus
Certificació energètica: Classe A+